Nyt fra Als og Øster Hurup Menighedsråd

Af Alsby

Als og Ø Hurup menighedsråd køber Kirkevej 33 i Als.

Vi er glade for at kunne meddele, at menighedsrådene har købt Kirkevej 33, med henblik på nedrivning og senere opførelse af nyt menighedshus. Baggrunden for at vi har købt netop dette hus er, at grunden er beliggende tæt på kirken, og vi kan dermed benytte kirkens parkeringsplads -med gåafstand til huset efter arrangementer i kirken.

Vi kan samtidig imødekomme nye lovkrav om et kirkekontor, der ligger i grundplan. Desuden kan vi indfri et stort ønske om et større køkken, hvilket der er et stort behov for ved nuværende aktiviteter med samling om spisning. Vi har oprindeligt arbejdet på en udvidelse og renovering af det nuværende menighedshus, men hvis vi skal have opfyldt kravene vedr.kontor, køkken og mødelokale, vil det blive en meget dyr omforandring.Samtidig vil selv en mindre udvidelse af parkeringsarealet blive meget dyr.

Vi har derfor ud fra en helhedsbetragtning besluttet at købe Kirkevej 33, fordi det fremadrettet er den rigtige løsning.