Fra Als Borgerforenings generalforsamling

Als Borgerforening afholdt ordinær generalforsamling den 27/10-21 på Als Kro. Regnskabet ser fint ud trods aflyste arrangementer p.gr.a. Corona. Herunder bringes beretningen.

MUSIK I HAVBAKKERNE 2022

Så er Als Borgerforening i gang med at planlægge musik i havbakkerne for 6. gang. Første gang var i 2016. Og trods Corona tider etc. har vi kun været nødsaget til at aflyse 1 år…

Naturvidenskabelige foredrag i 2022

Als Borgerforening og Als Hallen byder igen i efteråret  2022 på spændende foredrag fra Aarhus Universitet i Als Hallens cafeteria. Vi udbyder nedennævnte 6 foredrag: tirsdag den 27-09-2022 om Jordens dannelse og livets opståen tirsdag…