Fra Als Borgerforenings generalforsamling

Als Borgerforening afholdt ordinær generalforsamling den 27/10-21 på Als Kro. Regnskabet ser fint ud trods aflyste arrangementer p.gr.a. Corona. Herunder bringes beretningen.

Julemarkedet i Als var velbesøgt

Vi har i weekenden afholdt det årlige ”julemarked” med god tilslutning på trods af Corona mm. Der var af samme årsag tilmeldt lidt færre kræmmere, men der var pænt fyldt i Hallen og de fleste…

Naturvidenskabelige foredrag i 2022

Med foredraget om vores saltbalance er den naturvidenskabelige foredragsrække slut for i år. Als Borgerforening m. fl. byder igen i 2022 på spændende foredrag fra Aarhus Universitet i Als Hallens cafeteria. Vi udbyder i første…

Det sker i Als Kirke

                  Gudstjenester i Als:  26/9: kl. 14.00 – Høstgudstjeneste – Poulsenseje – Als Oddevej 58 10/10: kl. 9.30 12/10: kl. 19.30 – koncert – Niels Ole Sørensen og Lisbeth Eilrich…