Fra Als Borgerforenings generalforsamling

Als Borgerforening afholdt ordinær generalforsamling den 27/10-21 på Als Kro. Regnskabet ser fint ud trods aflyste arrangementer p.gr.a. Corona. Herunder bringes beretningen.