Institutioner

Havbakkeskolen er en folkeskole med 238 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin. Skolen ligger i Mariagerfjord Kommune, der årligt i gennemsnit bruger 75,294 kr. per folkeskoleelev – Det er relativt meget og faktisk den 14. højeste udgift per elev blandt de 98 danske kommuner

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen:10

Efter sommerferien 2019 skal alle gå i Als fra 0. – 9. klasse. Skelund afdeling lukkes.

Havbakkeskolens værdigrundlag

Eleven skal på Havbakkeskolen hver dag gå hjem med følelsen af at have været
en del af et positivt fællesskab og have haft en faglig og personlig udvikling.

Der arbejdes på at skabe et kreativt og inspirerende læringsmiljø, og der lægges vægt på at give plads og rum til leg, samvær og undervisning i tillidsfulde og trygge rammer.

Skolen skal være et sted, hvor man mødes i respekt for hinanden og hvor der diskuteres og dannes etiske holdninger med et åbent menneskesyn, tolerance og respekt.

På Havbakkeskolen er der fire kærneværdier, som er vigtige:

 • Fællesskab
 • Læring
 • Åbenhed
 • Trivsel

I beskrivelsen af den enkelte værdi vil vi anføre:

 • Værdi – det er værdifuldt
 • Mål – derfor vil vi
 • Handling – derfor gør/har vi

Fællesskab

Skolen skal være et sted, hvor man oplever et fællesskab, som bevirker, at alle, børn som voksne, oplever glæde, tryghed og et positivt samvær.

 • Værdi: Være med i mindre og større fællesskaber med ansvar og forpligtelser – opleve fællesskabet som stimulerende for selvværdet.
 • Mål: Udvikle forståelse for fællesskabets betydning, og for nødvendigheden af at tage ansvar for hinandens trivsel. Det er vigtigt at udvikle demokratiet og tolerancen i skolen.
 • Handling: Elevråd – fælles morgensang – fællestimer- temauger – fælles lejrskole – fælles arrangementer – positive pauseaktiviteter – Inddragelse af forældrene i skolens liv: Den gode klasse, emnedage m.m. Udvikling af relationen mellem de voksne og eleverne.

Læring

Mennesker vokser af at lære – og trives når de lærer.

 • Værdi: Via nærvær at opbygge gode relationer mellem elever og voksne og dermed kunne stimulere interesse, nysgerrighed, initiativ og plads til fordybelse
 • Mål: Udvikle sociale og faglige kompetencer.
 • Handling: Sætte børnene i forskellige sociale sammenhænge i klasse og SFO. Skabe gode fleksible læringsmiljøer og derved give eleverne passende udfordringer i hverdagen.

Åbenhed

Vil man forandre verden, skal man starte med sig selv.

 • Værdi: Møde andre mennesker og en ny verden med anerkendelse og respekt.
 • Mål: Skabe et imødekommende miljø, som giver plads til forskellighed, spontanitet og visioner.
 • Handling: Nærværende og ligeværdigt skole-hjemsamarbejde (herunder” Den gode klasse”) – internationalisering – skoleven – venskabsklasser – åben for  inddragelse af samfundet omkring os.

Trivsel

Trivsel afspejler balancen hos den enkelte mellem egne ønsker og behov, og de krav og muligheder, man præsenteres for.

 • Værdi: Give tryghed og stimulere selvværdet i et udviklende undervisningsmiljø, som bygger på et forpligtende fællesskab.
 • Mål: Skabe rammer, hvori børnene tør udfolde sig under hensyntagen til andre – medansvar.
 • Handling: Opstille sociale spilleregler – antimobbestrategi – legepatruljer – undervisningsmiljø-handleplan – planlagte trivselsforløb med et fast mål.

Adresse:
Havbakkeskolen
Vikingvej 4, Als,
9560 Hadsund

 
Dagtilbuds- og skoleleder: Lars Nørlev
Formand for skolebestyrelsen: Helle Frank Larsen

Telefon:
9711 4100

Email:
havbakkeskolen@mariagerfjord.dk

Hjemmeside:
www.havbakkeskolen.dk

Se skolens hjemmeside

Børnehaven Kriblebo

Adresse: Korsbakken 9, 9560 Hadsund
 

Byens børnehave med plads til 48 børn.

Se mere HER

Velkommen i Baghaven

Her er plads til leg og udfoldelse.

Den bedste legeplads er naturen…. naturligvis.

I Baghaven er barnet i centrum. Her er det vigtigt, at barnet trives og har det godt. Børnene får en aktiv hverdag med masser af kreativ leg og tid til hygge i rolige omgivelser.

Du er altid velkommen til at kigge ind i Baghaven Cool

 

Du finder Baghaven på adressen:

Vikingvej 61, Als
9560 Hadsund

Mobil: 27281988

Mail: Busklisbeth@gmail.com

Find os på Facebook: Baghaven Dagpleje

Hjemmeside

Pasningstilbud i kommunen

Mit barn skal passes, hvad skal jeg vælge? Læs om både kommunale og private pasningstilbud. Find oplysninger om mad, kost og læreplaner.

Læs mere her

Teglgården

Teglgården har 25 faste plejeboliger, fordelt på to leve- og bomiljøer – Ved Havet og Under Kastanjen. Plejecenteret ligger centralt placeret i Als.

Boligerne

Boligerne består af kombineret stue og soveværelse, badeværelse, et lille kælderrum og adgang til egen terrasse. Boligerne har forskellig størrelse. Inkl. fællesareal varierer boligerne fra 57-70 m2. I boligerne er der seng og garderobeskab med skuffer, hylder og bøjlestang. Disse er på hjul, så de er flytbare. Derudover er der loftsbelysning i bade- og soveværelse. Der er også tv- og telefonstik, så der er mulighed for at medbringe egen telefon. I alle boliger er der monteret skinner til loftslift.

Aktiviteter

Teglgården har tilknyttet et dagcenter, som består af en ergoterapi og en fysioterapi. 

I fysioterapien er der mulighed for vedligeholdende træning som cykling, gangtræning, paraffinbade, ultralyd med mere. I ergoterapien er der mange former for aktiviteter, fer eksempel vævning, syning, strikning, kortspil med flere. Derudover afholdes der gudstjeneste hver måned.

Kontakt


Plejecentret Teglgården

Centerleder

Ulla Otte Koefoed

Tlf.: 97 11 46 67 

Hjemmeside

 

Als Bibliotek er beliggende på Havbakkeskolen i Als.
 

Folkebiblioteket og skolebiblioteket er fælles om bibliotekslokalet, der er placeret lige indenfor skolens hovedingang.
Biblioteket udlåner bøger, musik, spil og film. Vi fremskaffer gerne materialer, der ikke findes i biblioteket, fra andre biblioteker.

Adresse

Vikingvej 4, Als
9560 Hadsund

Kontakt

Adresse:

Als Kirke
Kirkevej 41
9560 Hadsund


Sognepræst Iben Brejner Højgaard

Præstegaardsvej 7

9560 Hadsund
 

 
Kontakt E-mail: ibh@km.dk
 
Sognets officielle E-mail: als.sogn@km.dk