Nyttig Info

Hvis du har brug for akut hjælp, der er sket et miljøuheld eller du leder efter kontaktoplysninger på vagtlægen eller politi.

LINK TIL AKUTNUMRE

Hjertestartere findes flere steder i Als by:

  1. Als Hallen
  2. Købmanden
  3. Slagteren

Chancen for at overleve med et hjertestop i Als er forøget med adskillige procent.

Det er TrygFonden, der har skænket hjertestarterne, og en halv snes med tilknytning til Als-hallen har allerede været på kursus for at lære at betjene dem. Det er ikke tanken, at det kun er brugere af hallen, der skal have den ekstra sikkerhed. Hvis en borger i byen får hjertestop vil en ”starter” hurtigt kunne hentes og tages i brug, indtil en ambulance når frem.

LINK TIL HJERTESTARTER.DK

LINK til info

Als Fjernvarmeværk
Det første fjernvarmeværk i Als blev opført i 1965 på Poppelvej.
Varmeværket står der fortsat, men er ikke i brug i dagligdagen. Det står som rerserve, hvis halmfyret af en eller anden grund sætter ud, eller der skal foretages justeringer på halmfyret.
Med de stigende oliepriser besluttede den daværende bestyrelse at overgå til at fyre med halm, der også har den fordel at være forureningsfri. I 1986 stod det ny anlæg klar til brug.
Halmfyret er udbygget flere gange senest i 2003.
Blandt andet er der kommet større lagerkapacitet, så fjernvarmeværket har mulighed for at købe stort og billigt ind.
Senest er der koblet et solvarmeanlæg på.

Als har en topmoderne genbrugsplads.

Link til hjemmeside

HER

finder du mange nyttige oplysninger om vores kommune.