Nyt fra Als og Øster Hurup Menighedsråd

Als og Ø Hurup menighedsråd køber Kirkevej 33 i Als. Vi er glade for at kunne meddele, at menighedsrådene har købt Kirkevej 33, med henblik på nedrivning og senere opførelse af nyt menighedshus. Baggrunden for at vi har købt netop dette hus er, at grunden er beliggende tæt på kirken, og vi kan dermed benytte…

Nyt fra Als i Aktion

Vi ved alle fra køreture rundt i landet: Så snart man er inden for byskiltet i en by, kan man se om der er energi, fightervilje og kampånd i byen. Den energi og vilje er grundlaget for etableringen af Als i Aktion, og nedsættelsen af de12 arbejdsgrupper som fandt sted for et par år siden.…

Havbakkebus og -bil

Delebilsprojektet i Havbakkedistriktet fortsætter. Det har været en succes i forsøgsperioden med de 2 delebusser, kaldet ”Havbakkebusser”, placeret i henholdsvis Als og Øster Hurup og 1 delebil (en elbil), kaldet ”Havbakkebilen”, i Veddum. Hvem kan låne en bil eller en bus? Alle borgere med fast eller midlertidig bopæl (ejer sommerhus) eller som har erhverv eller…

Vindmøller Als Enge

Sidste nyt: Byrådet har på sit møde den 26/11-20 besluttet at tage projektet i Als Enge af bordet. Inden Mariagerfjord Kommunes sidste Byrådsmøde den 24 september 2020 fik borgmester Mogens Jespersen, overrakt 724 underskrifter af Uffe Johansen fra borgergruppen, “Kæmpevindmøller I Als Enge Nej Tak”. Underskrifterne er fra borgere i Als og omegn, som er…