Vindmøller Als Enge

Af Alsby

Sidste nyt: Byrådet har på sit møde den 26/11-20 besluttet at tage projektet i Als Enge af bordet.

Inden Mariagerfjord Kommunes sidste Byrådsmøde den 24 september 2020 fik borgmester Mogens Jespersen, overrakt 724 underskrifter af Uffe Johansen fra borgergruppen, “Kæmpevindmøller I Als Enge Nej Tak”.

Underskrifterne er fra borgere i Als og omegn, som er modstandere af at der opsættes kæmpevindmøller i det naturfølsomme område i Als Enge nær landsbyerne Als, Helberskov, Buddum, Buddum Enge, Brohuse samt sommerhusområder.

Desuden har ikke færre end 140 enkeltpersoner og foreninger benyttet deres demokratiske ret til at gøre indsigelse.

Borgernes indsigelser skal drøftes på et møde i Mariagerfjord Kommunes teknik- og miljøudvalg 9. november. Dernæst skal indsigelserne omkring økonomiudvalget, før de endelig havner på dagsordenen for byrådsmødet 26. november.

Byrådsmøderne er offentlige og kan – med undtagelse af den lukkede del – overværes af alle.

Læs meget mere om sagen på:

Borgernes hjemmeside

og

Kommunens hjemmeside