Julemarkedet i Als var velbesøgt

Af Alsby

Vi har i weekenden afholdt det årlige ”julemarked” med god tilslutning på trods af Corona mm.

Der var af samme årsag tilmeldt lidt færre kræmmere, men der var pænt fyldt i Hallen og de fleste tilkendegav, at de havde haft en god og hyggelig dag.

Vi havde som sædvanlig en rigtig flot tombola, med mange gevinster, der alle var sponseret af vore trofaste sponsorer.

Rigtig mange valgte at fortære deres middagsmad i cafeteriet, hvor man kunne købe pølser, æbleskiver og meget andet. Kl. 12 kunne man købe grønlangkål med tilbehør, leveret fra Als Kro.

Alt i alt var det en rigtig fin dag.

Als Borgerforening v/ Hans Lybæk