Nyt fra Als i Aktion

Af Alsby

Vi ved alle fra køreture rundt i landet: Så snart man er inden for byskiltet i en by, kan man se om der er energi, fightervilje og kampånd i byen.

Den energi og vilje er grundlaget for etableringen af Als i Aktion, og nedsættelsen af de12 arbejdsgrupper som fandt sted for et par år siden.

Klik på foto og se status på arbejdet.