Det har været en travl weekend …

Af Alsby

Det har været en travl weekend for borgerforeningen i Als, fortæller formand Hans Lybæk.
Lørdag blev årets første Gå-Banko afholdt. Det var med stor spænding på, om der nu ville møde nogle deltagere op, da vi aldrig før, har prøvet at holde det på en lørdag.
Vi blev ikke skuffede, da der mødte hen mod 50 voksne og børn op, hvilket nok er rekord.
Ruten var på ca. 4 km, hvoraf noget af turen var langs med Kattegat oppe i bakkerne ud til Hvirvelkær, og selv familier med klapvogn var tilfredse i det fine vejr.
Søndag formiddag deltog vi i den store affalds indsamling, hvor ca. 20 personer mødte frem. Vi fordelte ruterne, så familier med børn, fik ruter hvor der ikke er så meget trafik.
Der blev samlet en hel del sammen, men vi synes, at tendensen er til, at folk er blevet bedre til at aflevere affaldet på de rigtige steder. Det største problem er cigaretskod og poser med “hundelort”. Og så lige et surt opstød. Hundeluftning er generelt et stort problem i byen.
Alt for mange “glemmer” at samle hundenes efterladenskaber op. Det er altså ikke særlig lækkert at spise sin medbragte is/madpakke i selskab med det, for ikke at snakke om at træner/leder skal rende rundt med en skovl og tjekke fodbold banerne før brug.
Vi var så heldige, at blive kontaktet af en sponsor, der syntes at projektet med skrald indsamlingen er så godt, at hans firma DTV, Dansk Teknik & Værktøj i Hadsund, ville give en præmie til en, som bestyrelsen kunne bestemme. Valget faldt på en person, som godt nok ikke var med til indsamlingen på dagen, men som hver eneste dag året rundt, holder rent i og omkring FLOUEN og Jesper Salomonsen vil jeg mene, at de fleste vil nikke genkendende til, se vedhæftede foto, som blev taget ved overrækkelsen.

Jesper Salomonsen har indimellem en noget større aktionsradius, når han tager sin mountainbike og kører til Als Odde eller Helberskov og samler lidt af hvert op på vejen. Så en TAK har han fortjent!