Nyt fra “Støttegruppen stop spildevand”

Af Alsby

Indlæg af Hans Lybæk – Formand for Als Borgerforening.

 

Vi har nu modtaget støtteerklæringer fra 59 Grundejerforeninger, Borgerforeninger og andre interesseorganisationer.

Så der er tale om massiv opbakning.


Der er indsendt klage på både VMM tilladelsen og Udlednings tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Begge klager er under realitetsbehandling, men det kan tage over 1 år, før vi kan forvente en afgørelse.


Gruppen har besluttet, at overdrage Støtteerklæringerne til Borgmesteren på næste byrådsmøde, forudsat at det kan lade sig gøre.


Vedlagt er en skrivelse, som er udsendt til alle foreninger, som har sendt støtteerklæring til os, hvor vi opfordrer alle til at tilmelde sig Facebook gruppen “Forlæng spildevandsledningen ved Mariagerfjord/Facebook.