Als Borgerforenings generalforsamling

Af Alsby

Den 9. juni fik Als Borgerforening endelig holdt sin generalforsamling, som jo er blevet udsat flere gange p.g.a. Corona.

Formanden bød velkommen og fremlagde beretning for 2020.

Beretningen kan læses HER.

Derefter blev det meget pæne regnskab fremlagt og nye bestyrelsesmedlemmer valgt.

Medlemmer af bestyrelsen er fremover:

Hans Henning Lybæk, formand

Ole Kristensen

Michaela Kristensen

Magnus Nissen

Claus Gunnarsen